Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZAĞA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Heyvan yuvası, mağara. Qurd da, quş da qoy çəkilsin öz ünvanına; Bir zağa da, bir saralmış yarpaq da yurddu. M.Araz.
← ZAĞ₃

is. [fars.] klas. Qara qarğa. [Aşıq Hüseyn:] Hüseyn düşsə cananından uzağa; Şeyda bülbül tənə vurar o zağa.

ZAĞAR →

is. məh. Yoğun, yekəqarın.