is. məh. Yoğun, yekəqarın.
← ZAĞA

is. Heyvan yuvası, mağara. Qurd da, quş da qoy çəkilsin öz ünvanına; Bir zağa da, bir saralmış yarpaq da yurddu. M.Araz.

ZAĞARA →

is. Dəri papağın aşağı və yuxarı kənarı, qırağı.