Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZAĞCA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. zool. Qarğalar fəsiləsindən qara parlaq lələkli köçəri quş.
← ZAĞARA

is. Dəri papağın aşağı və yuxarı kənarı, qırağı.

ZAĞÇI →

is. Silahı zağla suvaran, cilalandıran usta.