Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZAĞÇI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Silahı zağla suvaran, cilalandıran usta.
← ZAĞCA

is. zool. Qarğalar fəsiləsindən qara parlaq lələkli köçəri quş.

ZAĞLAMA →

“Zağlamaq”dan f.is.

Həmin söz digər lüğətlərdə: