Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZAĞLAMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Zağlamaq”dan f.is.
← ZAĞÇI

is. Silahı zağla suvaran, cilalandıran usta.

ZAĞLAMAQ →

f. Cilalamaq, cila vermək. Xəncəri (qılıncı) zağlamaq.