f. Cilalamaq, cila vermək. Xəncəri (qılıncı) zağlamaq.
← ZAĞLAMA

“Zağlamaq”dan f.is.

ZAĞLANMA →

“Zağlanmaq”dan f.is.