Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZAĞLANMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Zağlanmaq”dan f.is.
← ZAĞLAMAQ

f. Cilalamaq, cila vermək. Xəncəri (qılıncı) zağlamaq.

ZAĞLANMAQ →

məch. Cilalanmaq, cila verilmək, parıldadılmaq. Tüfəng zağlandı.