məch. Cilalanmaq, cila verilmək, parıldadılmaq. Tüfəng zağlandı.
← ZAĞLANMA

“Zağlanmaq”dan f.is.

ZAĞLATMA →

“Zağlatmaq”dan f.is.