Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZAĞLATMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Zağlatmaq”dan f.is.
← ZAĞLANMAQ

məch. Cilalanmaq, cila verilmək, parıldadılmaq. Tüfəng zağlandı.

ZAĞLATMAQ →

icb. Cilalatmaq, cila verdirmək.