icb. Cilalatmaq, cila verdirmək.
← ZAĞLATMA

“Zağlatmaq”dan f.is.

ZAĞLI →

sif. Zağ verilmiş, cilalanmış, cilalı. Zağlı tüfəng.