ABA₂

is. məh.
1. Ata.
2. Böyük bacı (hörmət üçün böyük qadına da deyilir). ÁBA is. [ər. “əb” söz. cəmi] Atalar, atababa. _ Abavü əcdad – ata-babalar, əcdad, nəsil, babalar. Mərhum Mirzə Cəmal öz tarixində Pənah Əli xanın abavü əcdadı şənində belə yazır.. F.Köçərli.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

ABA ряса, хламида, одежда вроде плаща (ее большей частью одевает духовенство в мусульманских странах) ətraflı

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

ABA müxtəlif türk dillərində ana, bacı, əmi, ata mənalarında işlənir. Bunu ərəbcə «əb»in cəmi kimi də izah edirlər. Bəzi rayonlarda «ata»ya müraciət forması kimi də işlənir. «Səliqə-sahmanlı, mədəni, arzu edilən» kimi mənaları da vardır. ətraflı

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

ABA I (Gədəbəy, Quba, Ordubad, Zəngilan) ata. – Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); – Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); – Abam bi:lləri də kö:nə biniyə aparajax bizi, de:səη (Gədəbəy) II (Cəbrayıl, Qax, Təbriz, Şəmkir) ana. – Mən abamı görmağ isti:rəm (Qax); – Biz aba di: rux anıya (Təbriz) ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

ABA 1 сущ. 1. ряса, хламида, мантия 2. плащ, накидка, аба 2 сущ. простореч. 1. старшая сестра 2. старшая невестка ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan