Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. məh.
1. Ata.
2. Böyük bacı (hörmət üçün böyük qadına da deyilir).
← ABA₁

is. [ər.] köhn. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı (əslində ərəb milli

ABAD →

sif. [fars.] 1. Müntəzəm və çoxlu tikintisi, yaşayış üçün hər cür şəraiti olan; şen. Abad şəhər. Abad kənd

Həmin söz digər lüğətlərdə: