Azərbaycan əlifbasının üçüncü hərfi. Bax ce.
← BÜZÜŞÜKLÜK

is. Büzüşmüş şeyin hal

CABƏCA →

zərf [fars.] Yerbəyer, yerliyerində, qaydasınca, lazımınca.