Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində CAD sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Darı unundan bişirilən çörək. [Araz] içəri atılan kimi bərk şeyin nə olduğunu bilmək üçün onu əli ilə axtarıb, nəhayət, tapdı. Girdə quru cad çörəyi idi. A.Şaiq. Safo danışa-danışa xeyli yavaşıdı, əlini uzadıb bir cad götürdü. S.Rəhimov.
← CABƏCA

zərf [fars.] Yerbəyer, yerliyerində, qaydasınca, lazımınca.

CADAR →

is. məh. Bataqlıq yerin quruyandan sonra çox və xırda çatlaması.