Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində CADAR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. məh. Bataqlıq yerin quruyandan sonra çox və xırda çatlaması.
← CAD

is. Darı unundan bişirilən çörək. [Araz] içəri atılan kimi bərk şeyin nə olduğunu bilmək üçün onu əli ilə axtarıb, nəhayət, tapdı

CADAR-CADAR →

sif. və zərf Çatlaq-çatlaq, yarıq-yarıq, hər tərəfi çatlamış. Ağayev zamanın məhvedici təsirindən pozulmuş, cadar-cadar olmuş divarlara bir də baxdı