Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində CADAR-CADAR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. və zərf Çatlaq-çatlaq, yarıq-yarıq, hər tərəfi çatlamış. Ağayev zamanın məhvedici təsirindən pozulmuş, cadar-cadar olmuş divarlara bir də baxdı. M.Süleymanov. Ustaların tavanlara, divarlara çəkdikləri suvaq və rəngdən danışmağa dəyməz. Bir ay keçməmiş onların suvağı şoran torpaq kimi cadar-cadar olmuşdu. “Kirpi”.
← CADAR

is. məh. Bataqlıq yerin quruyandan sonra çox və xırda çatlaması.

CADARLANMA →

“Cadarlanmaq”dan f.is.