Cadarlanmaq”dan f.is.
← CADAR-CADAR

sif. və zərf Çatlaq-çatlaq, yarıq-yarıq, hər tərəfi çatlamış.

CADARLANMAQ →

f. Cadar-cadar olmaq, çatlamaq. Katibin gözləri qurumuş, dildodağı təpimiş və cadarlanmış (f.