Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində CADARLANMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Cadar-cadar olmaq, çatlamaq. Katibin gözləri qurumuş, dildodağı təpimiş və cadarlanmış (f.sif.) dodaqlarından qan çırtlayaraq çənəsinə qədər uzanmışdı. S.Rəhimov. Susuz torpağın dili cadarlanmışdı. Ə.Vəliyev.
← CADARLANMA

“Cadarlanmaq”dan f.is.

CADDƏ →

is. [ər.] İşlək yol, magistral yol. Gözümə görünən çiçəkləri toplaya-toplaya bir caddə yola çıxdım.