CADUBAZ

bax cadugər.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Author: Obastan; Publisher: Obastan