bax cadugər.
← CADU

is. [fars.] 1. Sehr, sehrbazlıq. [Xanpəri:] [Dərvişin] cadusunda mən bir hikmət görmüşəm ki, əgər istəsə, bu saatda məni qocamdan boşadar.

CADUBAZLIQ →

bax cadugərlik. Genə dualar, genə cadubazlıq meydana gəldi. N.Nərimanov.