bax cadugərlik. Genə dualar, genə cadubazlıq meydana gəldi. N.Nərimanov.
← CADUBAZ

bax cadugər.

CADUÇU →

bax cadugər.