bax cadugər.
← CADUBAZLIQ

bax cadugərlik. Genə dualar, genə cadubazlıq meydana gəldi. N.Nərimanov.

CADUÇULUQ →

bax cadugərlik. Kahinlərin falçılığı, caduçuluğu, cindarlığı və tilsimçilik sənətləri hindulər arasında çox mütədavildir. F.Ağazadə.