Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində CADUÇULUQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax cadugərlik. Kahinlərin falçılığı, caduçuluğu, cindarlığı və tilsimçilik sənətləri hindulər arasında çox mütədavildir. F.Ağazadə.
← CADUÇU

bax cadugər.

CADUGƏR →

is. və sif. [fars.] Cadugərliklə məşğul olan; sehrbaz, ovsunçu.