is. Ovsunçuluq, sehrbazlıq.
← CADUGƏR

is. və sif. [fars.] Cadugərliklə məşğul olan; sehrbaz, ovsunçu.

CADUKÜN →

is. [fars.] köhn. Bax cadugər. Cadukünsən, tasa bax; Ya bu gün gəl, ya sabah.