Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində CADUKÜN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [fars.] köhn. Bax cadugər. Cadukünsən, tasa bax; Ya bu gün gəl, ya sabah. Ellər şadlıq içində; Biz keçirən yasa bax. (Bayatı).
← CADUGƏRLİK

is. Ovsunçuluq, sehrbazlıq.

CADULAMA →

“Cadulamaq”dan f.is.