f. Bir-birinə dəyərək və ya ayaq altında qalaraq cağ-cağ səs çıxarmaq (xırda daşlar, tökülən qozlar haqqında).
← CAĞILDAMA

“Cağıldamaq”dan f.is.

CAĞILTI →

is. Bir-birinə dəyən xırda daşlardan, qozlardan və s.