Cağlamaq”dan f.is.
← CAĞILTI

is. Bir-birinə dəyən xırda daşlardan, qozlardan və s.

CAĞLAMAQ →

f. Çəpər (hasar) çəkmək, çəpərləmək, hasarlamaq.