f. Çəpər (hasar) çəkmək, çəpərləmək, hasarlamaq.
← CAĞLAMA

“Cağlamaq”dan f.is.

CAĞLANMA →

“Cağlanmaq”dan f.is.