Cağlanmaq”dan f.is.
← CAĞLAMAQ

f. Çəpər (hasar) çəkmək, çəpərləmək, hasarlamaq.

CAĞLANMAQ →

məch. Çəpərlənmək, hasarlanmaq.