Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində CAĞLANMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Cağlanmaq”dan f.is.
← CAĞLAMAQ

f. Çəpər (hasar) çəkmək, çəpərləmək, hasarlamaq

CAĞLANMAQ →

məch. Çəpərlənmək, hasarlanmaq