məch. Çəpərlənmək, hasarlanmaq.
← CAĞLANMA

“Cağlanmaq”dan f.is.

CAĞLI →

sif. Cağ vurulmuş, çəpərli, hasarlı. Cağlı bağça.