Azərbaycan əlifbasının dördüncü hərfi. Bax çe.
← CÜZVİ

bax cüzi. [Ağa Kərim:] Mən bir cüzvi işdən ötrü onunla küsülüyəm.

ÇADIR →

is. Su buraxmayan parçadan düzəldilən müvəqqəti yaşama, daldalanma yeri.