Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇADIR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Su buraxmayan parçadan düzəldilən müvəqqəti yaşama, daldalanma yeri. Çadır qurmaq. Brezent çadır. – Feldşer çadıra gələndə yaralı yenə də dişlərini qıcıldadır, ufuldayırdı. M.Hüseyn. Midhəd çadırdan çıxdıqdan sonra komandir dərin fikrə getmişdi. Ə.Vəliyev.
← Ç

Azərbaycan əlifbasının dördüncü hərfi. Bax çe.

ÇADIRÇI →

is. köhn. Çadır ustası. [Çadırçı usta:] Bizə yoldaşdı o rəhmətlik baban; Bir çadırçıydı o da. H.Cavid.