is. köhn. Çadır ustası. [Çadırçı usta:] Bizə yoldaşdı o rəhmətlik baban; Bir çadırçıydı o da. H.Cavid.
← ÇADIR

is. Su buraxmayan parçadan düzəldilən müvəqqəti yaşama, daldalanma yeri.

ÇADRA →

is. Qadınların başdan topuğacan bədənlərini örtmək üçün işlətdikləri bürüncək; çarşab.