Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇADIRÇI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. köhn. Çadır ustası.
[Çadırçı usta:] Bizə yoldaşdı o rəhmətlik baban; Bir çadırçıydı o da. H.Cavid.

← ÇADIR

is. Su buraxmayan parçadan düzəldilən müvəqqəti yaşama, daldalanma yeri. Çadır qurmaq. Brezent çadır

ÇADRA →

is. Qadınların başdan topuğacan bədənlərini örtmək üçün işlətdikləri bürüncək; çarşab. Çadra örtmək. – [Cahan:] …Qoy elə bu güncə çadramı başıma salıb