Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAĞIRILMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Çağırılmaq”dan f.is.
← ÇAĞIRICI

sif. Çağıran. [Qadının] amiranə çağırıcı ahəngi mübarizə və qələbə ruhu ilə doludur. R.Rza.

ÇAĞIRILMAQ →

“Çağırmaq”dan məch. İclas çağırılmışdı. İclasda bircə məsələ müzakirə edilirdi.