Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAĞIRILMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Çağırmaq”dan məch. İclas çağırılmışdı.
İclasda bircə məsələ müzakirə edilirdi. M.S.Ordubadi.
Bəndalı təqsirini etiraf etmədiyi üçün təzə şahidlər çağırılmışdı. Mir Cəlal.

◊ Çağırılmamış qonaq – dəvətsiz olaraq bir yerə gəlmiş, yaxud arzu olunmadığı və ya gözlənilmədiyi halda gəlmiş adam haqqında.
Çağırılmamış qonağın gəlməsi [Məstan bəyi] pərt etdi. B.Talıblı.
Atlıxanla Güləndam özlərini bikef göstərsələr də sevinirdilər ki, binənin suyunu bulandıran bu çağırılmamış qonaq axırı ki, çıxıb gedir. İ.Məlikzadə.

Çağırılmış bayatı – çoxdan deyilmiş, çoxdan məlum olan, artıq əhəmiyyəti, mənası olmayan sözlər haqqında.
← ÇAĞIRILMA

“Çağırılmaq”dan f.is

ÇAĞIRIM →

is. Səs gedib çatan məsafə. İki çağırım qədər getmişdik ki, uzaqda biçinçilərin oraqlarının qat-qarışıq səsləri qulağımıza yetişdi