Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAĞIRIM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Səs gedib çatan məsafə.
İki çağırım qədər getmişdik ki, uzaqda biçinçilərin oraqlarının qat-qarışıq səsləri qulağımıza yetişdi. A.Şaiq.
[Qaraca Çoban] hər çağırımda növbətçi qoymalarını, hər ehtimala qarşı hazır və sayıq olmalarını, işarə verilən kimi düz bura yığılmalarını [atlılarına] tapşırdı. M.Rzaquluzadə.

← ÇAĞIRILMAQ

“Çağırmaq”dan məch. İclas çağırılmışdı. İclasda bircə məsələ müzakirə edilirdi. M.S.Ordubadi. Bəndalı təqsirini etiraf etmədiyi üçün təzə şahidlər çağ

ÇAĞIRIŞ →

is. 1. Çağırma, səsləmə; çağırma səsi. [Qəhrəman] dayanıb bu çağırış səsini dinləyirdi. S.Rəhimov. Şahpəri altdanüstdən geyinib Daşdəmirin çağırışına