ÇAĞIRIŞ

is.
1. Çağırma, səsləmə; çağırma səsi. [Qəhrəman] dayanıb bu çağırış səsini dinləyirdi. S.Rəhimov. Şahpəri altdanüstdən geyinib Daşdəmirin çağırışına getdi. B.Bayramov.
2. Bir rəhbər ideyanı, siyasi tələbi qısa şəkildə ifadə edən müraciət; şüar. [Nizami:] ..Qızıl Arslanın çağırışına birinci növbədə mən səs verirəm. M.S.Ordubadi.
3. Bir iş görmək, vəzifəsini yerinə yetirmək üçün tələb və ya xahişlə bir yerə gəlmə. [Həsən ağanın] oğlu anasının çağırışını dərhal başa düşdü və yapıncılı-çuxalı eyvana çıxdı. İ.Şıxlı.
4. B a x çağırış vərəqəsi. Ağabala hələ indiyə qədər çağırış almamışdı. Mir Cəlal. _ Çağırış vərəqəsi – bir yerə çağırılmaq haqqında qısa yazılı məlumat, çağırış. Məhkəmədən çağırış vərəqəsi almaq. – Birdən Gəray çağırış vərəqəsini masanın üstə qoyub dilləndi. Ə.Əbülhəsən.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

ÇAĞIRIŞ 1. зов, вызов, призыв; 2. приглашение; 3. призывный, пригласительный; 4. созыв; ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

ÇAĞIRIŞ I сущ. 1. зов: 1) призыв, клич; призывный звук, призывающий голос. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan