Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAĞIRIŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Çağırışmaq”dan f.is.
← ÇAĞIRIŞÇI

is. Hərbi xidmətə çağırılan adam (gənc). Bakıda Firidunu növbəti çağırışçılara qoşub, Tbilisiyə göndərdilər. Mir Cəlal.

ÇAĞIRIŞMAQ →

qarş. Bir-birini çağırmaq, səs-səsə verərək çağırmaq.