Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAĞIRIŞMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

qarş. Bir-birini çağırmaq, səs-səsə verərək çağırmaq. Durna yoldaşları ilə meşə meyvələrindən yığır, kənd qızları bir-birini itələyir, zarafatlaşır, çağırışırdılar. Ə.Vəliyev.
← ÇAĞIRIŞMA

“Çağırışmaq”dan f.is.

ÇAĞIRMA →

“Çağırmaq”dan f.is.