Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAĞIRMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Çağırmaq”dan f.is.
← ÇAĞIRIŞMAQ

qarş. Bir-birini çağırmaq, səs-səsə verərək çağırmaq. Durna yoldaşları ilə meşə meyvələrindən yığır, kənd qızları bir-birini itələyir, zarafatlaşır, ç

ÇAĞIRMAQ →

f. 1. Birinin adını, yaxud təxəllüsünü, ləqəbini ucadan deyərək yanına gəlməsini, yaxınlaşmasını, ya da cavab verməsini istəmək