Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAĞIRTMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

icb. Başqası vasitəsilə çağırmaq. Üç gün sonra Mehribanın atası Ağdaşdan gəlmişdi. Onu teleqrafla Mehriban çağırtmışdı. S.Hüseyn. Verdiyev adam göndərib, layihə bürosundan “vacib iş üçün” Gəldiyevi çağırtdı. Mir Cəlal.
← ÇAĞIRTMA

“Çağırtmaq”dan f.is.

ÇAĞLAMA →

“Çağlamaq”dan f.is.