Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAĞLAMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Çağlamaq”dan f.is.
← ÇAĞIRTMAQ

icb. Başqası vasitəsilə çağırmaq. Üç gün sonra Mehribanın atası Ağdaşdan gəlmişdi. Onu teleqrafla Mehriban çağırtmışdı

ÇAĞLAMAQ →

f. 1. Çağıltı ilə axmaq, şırıltı ilə köpüklənərək tökülmək. Şəlalə çağlayır. – Göy otların arasından bulaqlar; Şırıltıyla köpüklənərkən çağlar