is. Şəlalə, şırran.
← ÇAĞLAMAQ

f. 1. Çağıltı ilə axmaq, şırıltı ilə köpüklənərək tökülmək.

ÇAHARŞƏNBƏ →

[fars.] b a x çərşənbə.