Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAHARŞƏNBƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fars.] b a x çərşənbə.
← ÇAĞLAYAN

is. Şəlalə, şırran.

ÇAXÇAX →

is. 1. Keçmişdə: qapını döymək üçün ona vurulan dəmir toxmaqdan ibarət alət.