Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÇAXÇAX sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Keçmişdə: qapını döymək üçün ona vurulan dəmir toxmaqdan ibarət alət.
Məşədi Kazım yenicə oturmuşdu, qapının çaxçaxı vuruldu… M.S.Ordubadi.

2. Çəpər kimi yan-yana vurulan ensiz taxtalardan hasar; məhəccər.
← ÇAHARŞƏNBƏ

[fars.] bax çərşənbə

ÇAXÇUR →

is. Keçmişdə: qadınların geydikləri balağı büzməli enli şalvar növü. Qadınlar rübənd vurmağa, çaxçur geyməyə macal tapmayıb hara gəldi qaçırdılar