Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax abad. Abadan kənd tüstüsündən bəlli olur. ( Ata. sözü ).
□ Evin abadan – bax ev.
← ...ABAD

[fars.] Xüsusi isimlərə qoşularaq şəhər, kənd, yer adları düzəldilir; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s

ABADANLANMAQ →

bax abadanlaşmaq