bax abad. Abadan kənd tüstüsündən bəlli olur. (Ata. sözü). _ Evin abadan – b a x ev.
← ABAD

sif. [fars.] 1. Müntəzəm və çoxlu tikintisi, yaşayış üçün hər cür şəraiti olan; şen.

ABADANLANMAQ →

bax abadanlaşmaq.