AXIŞ

is. Axma, axma tərzi. Dağların yağışından; Rəngindən, axışından; Bu gediş ömürlükdür; Duymuşam baxışından. (Bayatı). Gümüş xəncərə bənzər dağ döşündən axan çay; O çayların axışı şerimə olarmı tay? S.Rüstəm. Kür sakit axıb gedir, axışı ürəyimdə; İzlər buraxıb gedir. M.Rahim.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

AXIŞ сущ. особенность течения; течение ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan