Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

D

Azərbaycan əlifbasının beşinci hərfi. Bax de1
← ÇÜY

is. Mil, çiv (təkərdə

DA₁ (DƏ) →

1. Danışan şəxsin məsələyə münasibətini, hiss və həyəcanını bildirməyə xidmət edən və çox vaxt yerindən və məna çalarından asılı olub müəyyən intonasiya ilə deyilərək aşağıdakı vəzifələrdə işlədilən ədat.

Həmin söz digər lüğətlərdə: