Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DABANBALIĞI

is. zool. Çəkikimilər fəsiləsindən qırmızı üzgəcli şirin su balığı.
← DABANA

is. Qapının, pəncərənin, darvazanın alt böyründə olub, çərçivəyə girən və yuvasında dönə bilən çıxıntı.

DABANBASA →

bax dabanbasma. Sənəm, səsəmi gəldin? Dabanbasamı gəldin? A.Şaiq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: