Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DABANBASA

bax dabanbasma. Sənəm, səsəmi gəldin? Dabanbasamı gəldin? A.Şaiq.
← DABANBALIĞI

is. zool. Çəkikimilər fəsiləsindən qırmızı üzgəcli şirin su balığı.

DABANBASARAQ →

b a x dabanbasma. Kimi evə yüyürürdü, kimi də dabanbasaraq küçəyə qaçırdı. S.Şamilov.

Həmin söz digər lüğətlərdə: