Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DABANBASARAQ

b a x dabanbasma. Kimi evə yüyürürdü, kimi də dabanbasaraq küçəyə qaçırdı. S.Şamilov.
← DABANBASA

bax dabanbasma. Sənəm, səsəmi gəldin? Dabanbasamı gəldin? A.Şaiq.

DABANBASMA →

zərf 1. Sürətlə, qaçaraq, tələsik. 2. Addım-addım izləyərək.

Həmin söz digər lüğətlərdə: