Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DABANBASMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf
1. Sürətlə, qaçaraq, tələsik.
2. Addım-addım izləyərək. Kürkçüoğlu onu göz açmağa qoymayıb, dabanbasma onu paytaxtadək təqib edirdi. M.F.Axundzadə.
← DABANBASARAQ

b a x dabanbasma. Kimi evə yüyürürdü, kimi də dabanbasaraq küçəyə qaçırdı. S.Şamilov.

DABANCIQ →

is. Kiçik daban, incə daban.